Kundeforhold

<p>Du må være ansatt i Posten Norge AS, Bring AS samt selskaper som&nbsp;Posten Norge As er medeiere i</p>
<p>Ditt kundeforhold forstetter som du forstatt var ansatt.</p>
<p>Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller epost post@ppfinans.no</p>

Lån

<p><a href="/link/57eb01abb4e64f45b361e08f852c06a9.aspx" target="_blank">Se prisliste</a>&nbsp;</p>
<p>Vi har forbrukslån, lån med sikkerhet inntill 1 million kr., billån samt forbrukskreditt</p> <p>Se oversikti over våre lån her:__________________________________</p>
<p>På et annuitetslån er terminbeløpet lik hver måned, forutsatt at rentesatsen er den samme</p>
<p>Ansatte i Posten Norge As og Bring As, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i</p>

Sparekonto

<p>Fyll ut skjema for <a href="/link/e620358421934b9280fb48d7fe31e865.aspx" target="_blank">opprette sparekonto</a></p>
<p>Send oss en epost eller ta kontakt med oss på telefon 23159500</p>
<p>Disponenter kan opprettes på alle/ønsket konti.</p>
<p>Du kan opprette så mange konti du har behov for, og selv velge navn på disse</p>

IF Forsikring

<p>Skade meldes direkte til IF telefon 21492400</p>
<p>I samarbeid med Forsvarets Personellservice får postansatte 15% rabatt på skadeforsikringer.</p> <p>Nytegning/endring av forsikring ta kontakt med FP på telefon 21075710</p> <p>Spørsmål vedrørende betaling ta kontakt med PP Finans 23159500</p>

Spb1 Forsikring

<p>Skade meldes direkte til Sparebank 1 telefon 91502300</p>
<p>10% rabatt på skadeforsikringer og inntill 35% rabatt dersom du samler alle dine forsikringer.</p> <p>&nbsp;</p> <p>rabbatten gjelder også ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 25 år</p>

EuroShell kort

<p>Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller epost post@ppfinans.no</p>
<p>Shellkort kan bestilles via skjema på vår hjemmeside,</p> <p>eller ta kontakt om du ønsker det tilsendt pr. post.</p>

Ruter

<p>Fylles ut <a href="/link/ee567c078015423ab1e9d25c11b2a098.aspx" target="_blank">bestillingsskjema</a> og sendes inn til PP Finans.</p>
<p>Ta kontakt med oss på telefon 23159500 eller send epost til post@ppfinans.no</p> <p>med opplysninger om hvilke soner det skal endres til og fra hvilken måned endringen skal trå i kraft(1. måneden)</p>
<p>Bestillingsskjema sendes til oss før den 20. i måneden.</p> <p>Reisekort sendes direkte fra Ruter til din privatadresse.</p> <p>Om en ønsker app send oss beskjed slik at link sendes fra Ruter</p>
<p>Nei, det er kun et kort/abonnement pr. kunde.</p>
<p>Beløpet trekkes i fra lønn.</p> <p>Månedsprisen blir trukket forskuddsvis fra din lønn, første måned trekkes det for to måneder, deretter en måned</p>